Care sunt etapele înființării unei firme?

Înființarea unei firme este un proces multiplu și structurat care necesită o înțelegere clară a cerințelor legale, financiare și administrative. Demersul de constituire a unei entități comerciale presupune mai multe etape, fiecare având importanța sa în asigurarea unei funcționări legale și eficiente a afacerii. 

1. Alegerea formei juridice

Primul pas în înființarea unei firme este alegerea formei juridice. În România, cele mai comune forme sunt: Societatea cu Răspundere Limitată (S.R.L.), Societatea pe Acțiuni (S.A.), Întreprinderea Individuală (I.I.) și Societatea în Nume Colectiv (S.N.C.). Fiecare formă juridică are avantajele și restricțiile sale, iar alegerea trebuie să se bazeze pe obiectivele și resursele antreprenorului.

2. Verificarea și rezervarea denumirii firmei

După stabilirea formei juridice, pasul următor este verificarea disponibilității și rezervarea denumirii firmei la Oficiul Registrului Comerțului. Este important ca numele ales să nu fie deja înregistrat sau să fie de natură să inducă în eroare cu privire la activitatea firmei.

3. Sediu social și adresa firmei

Firma trebuie să aibă un sediu social, care poate fi într-o locație închiriată, un spațiu propriu sau, alternativ, se poate apela la serviciile unui birou specializat. Adresa sediului social va fi folosită în toate documentele oficiale.

4. Obținerea avizelor și autorizațiilor

În funcție de domeniul de activitate, poate fi necesar să se obțină diverse autorizații și avize. Acestea sunt necesare pentru a respecta reglementările specifice industriei și pentru a funcționa legal.

5. Redactarea Actului Constitutiv

Actul constitutiv este documentul care stabilește regulile de funcționare ale firmei, structura de proprietate și managementul acesteia. Redactarea acestuia trebuie să fie făcută în concordanță cu prevederile legale în vigoare.

6. Depunerea dosarului la Registrul Comerțului

Dosarul pentru înregistrarea firmei trebuie depus la Oficiul Registrului Comerțului și trebuie să includă: cererea de înregistrare, actul constitutiv, dovada sediului social, dovada rezervării denumirii, copiile BI/CI ale administratorilor și dovada plății taxelor legale.

7. Înregistrarea fiscală și obținerea codului de identificare fiscală

După înregistrarea la Registrul Comerțului, firma trebuie să se înregistreze fiscal la Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru a obține un cod de identificare fiscală și pentru a fi înregistrată în scopuri de TVA, dacă este cazul.

8. Deschiderea contului bancar

Înființarea unei firme presupune și deschiderea unui cont bancar în numele acesteia pentru efectuarea tranzacțiilor financiare.

9. Implementarea sistemului de contabilitate

Este esențial ca firma să aibă un sistem de contabilitate funcțional încă de la început. Acesta poate fi gestionat intern sau prin colaborare cu un contabil sau o firmă de contabilitate.

10. Începerea activității

După finalizarea pașilor anteriori, firma poate începe oficial activitatea comercială. Este recomandat ca antreprenorii să se asigure că respectă toate reglementările legale în desfășurarea activității.
Facem Firme se ocupă cu asistarea antreprenorilor pe parcursul acestui proces, asigurându-se că toate aspectele legale și administrative sunt respectate și oferind consultanță pentru a evita greșelile care pot încetini sau complica înființarea firmei. Prin intermediul acestor servicii, procesul de înființare firmă devine mai eficient și mai puțin descurajant pentru antreprenori.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*